fbpx

Emma Tukia

KBT-terapeut
Hos mig kan du boka tid för behandlande samtal i psykoteraterapi med KBT-inriktning i Trosa Hot Yogas lokaler eller via videosamtal (zoom).
Jag har en grundläggande psykoterapeututbildning (steg 1) med KBT-inriktning och en examen inom innovation & psykologi. Jag är också utbildad handledare för familjehem och kontaktfamiljer.
Samtalsterapi kan hjälpa dig med:
Relationssvårigheter, utbrändhet, känslor av meningslöshet, självkänsla och självförtroende, perfektionism, oro, ältande, Stress, depression, ångest m.m.
Varför terapi?
Terapi hjälper dig till ökad självkännedom, förståelse och att få en större empati för dig själv. All förändring handlar först om medvetenhet, därefter att pröva nya strategier för att hantera svåra situationer, känslor, tankar och handlingar på ett bättre sätt.
Terapi hjälper dig reda ut dina tankar i den situation du befinner dig i och vilken riktning framåt som känns bäst för dig och får dig att må bättre och stärka din självkänsla.
Kort om KBT (kognitiv beteendeterapi)
I KBT ligger fokus på hur du har det just nu, vad du har för svårigheter och hur du kan leva så bra som möjligt framåt. Dock är det av vikt att ibland tala om tidigare erfarenheter och relationer för att skapa en koppling mellan sitt förflutna och nutid.
Det ger en förståelse för hur man relaterar till andra människor, sig själv, världen och varför man agerar, tänker och känner som man gör och vad vi kan göra för att må bättre.
I terapirummet och i din vardag, får du arbeta med att få nya upplevelser för att bredda din världsbild och skapa mindre lidande.
I terapi hos mig kan du förvänta dig att vi arbetar mycket med att medvetandegöra tankemönster, känslor och behov och att du aktivt får öva på sådant som du vill utvecklas i.
Vi börjar alltid med 1-3 bedömningssamtal där du får berätta om dig själv, det du söker för och lära känna mig och se om jag är rätt terapeut för dig.
Mina samtal kostar just nu och fram till årsskiftet:
650kr/samtal (60 min)
5800kr / 10 samtal
Jag finns tillgänglig för samtal från och med den 12 Augusti
Boka ditt första samtal i höst innan den 12/8 så kostar första samtalet 500kr

Kontaktuppgifter: