fbpx

Nästa kurs: Stressreducerande yoga Hösten 2024

KURS: Stressreducerande yoga

6 tisdagar kl 16:00-17:30

Kursstart: 17 september 2024
 
Den här kursen grundar sig i Traumaanpassad yoga (TAY).
TAY är en yogaform speciellt utformad för ett känsligare nervsystem till följd av höga stressnivåer. Här yogar du tryggt med beprövade metoder som grundas på forskningsbaserade interventioner som rekommenderas av framstående institut gällande yoga som komplementär behandling. Denna yogaform används tex på anstalter, SIS-boenden, jourhem för utsatta och inom rättspsyk.
 
Yoga påverkar hela kroppen och i den här kursen får du verktyg som kan fungera lindrande mot tex ångest, sömnproblematik, stress, utmattning, depression mm.
 
Vad skiljer denna yogaform från andra?
Kursen innehåller både teori (psykoedukation) och praktik. Vi börjar varje klass med en teoretisk genomgång och sen praktiserar vi för att uppleva de vi pratat om. Själva yogaformen består av en specifik kombination av fysiska dynamiska sekvenser och andningsövningar samt avslappningstekniker som effektivt reducerar stress och reglerar nervsystemet. Programmen är speciellt anpassade för den unika neurobiologi som kan uppstå under längre och/eller intensivare perioder med mycket (traumatisk) stress.
Programmen är gynnsamma för alla oavsett tillstånd men fungerar extra bra om du upplever mycket stress och inre oro, eller sömnproblematik. Vi inkluderar lite teori i början av klasserna för att lättare kunna öka vår kroppsmedvetenhet och kunskap kring kroppen, och hur vi kan använda olika övningar för att reglera våra känslor och vårt nervsystem. Du får med dig verktyg som du kan använda dig av i din vardag för att både öka och sänka energinivån/aktiveringen i kroppen.
 
Vad innehåller kursen?
– Teori & praktik
– Verktyg & tekniker för att jobba med och hantera symptom på stress och trauma
– Hur nervsystemet och kroppen fungerar
– Hur vi kan släppa stagnationer och frigöra energin och bli mer fria och närvarande i oss själva, i våra relationer och i världen generellt.
 
Viktigt! Yoga ersätter aldrig annan behandling eller medicinering men kan fungera väldigt bra som stöd tillsammans med andra terapier.
 
6 tisdagar i följd, ca 90 min per tillfälle.
 
Nästa kursstart är: 17 september 2024 
 
Pris: 2.400kr 
Medlemmar och heltidssjukskrivna har 10% rabatt på kursen. Mejla oss för rabattkod.
 
Anmälan skickas till info@trosahotyoga.se och är bindande efter garanterad plats och full betalning. 
Vid missat tillfälle sparas ett klipp och du har möjlighet att gå på någon av våra öppna klasser.
 
Läraren heter Dinah Lennevald och är utbildad inom Traumaanpassad yoga (TAY) med Josefin Wikström (Prison yoga Project m.m)
 
Varmt välkommen med anmälan!
 
OBS! Denna kurs har ett begränsat antal platser.