fbpx

Meditation med riktad Intention – SÖNDAG 14/5

Meditation med riktad intention

Söndagen den 14/5 kl. 15-16

 
Välkomna att möta Elisabet Kedziora i en ”Meditation med riktad intention”!
 
 
Själv beskriver hon klassen där här:
 
 
”Elisabet Kedziora bjuder in till att utforska vår integrerade andlighet och andliga praktiker. Men också till att gemensamt undersöka intentionens påverkan på både vårt egna, varandras och på det gemensamma energifältet. Elisabet knyter i sina praktiker an till kvantfysiken Lynne McTaggarts forskning kring det kollektiva medvetandet och den kollektiva tankens påverkan på materien men lutar sig även mot all andlig och spirituell kunskap hon lärt sig på sin väg mot initierad mystik.
 
 
Det finns inte längre många tvivel om att vi lever i ett paradigmskifte som väver samman och integrerar olika visioner och koncept för andlighet, bön, själsligt liv och Gud. Vetenskap och spiritualitet står inte länger i motsats till varandra, inte heller traditionella religiösa system eller nyandliga kulter. Detta integralperspektiv representerar nästa avgörande steg i utvecklingen av vår civilisation och ger oss potential att att bokstavligen bli den förändring vi vill se i världen.
 
 
Vad du kommer vara med om är kunskapsöverföring både genom stilla mottagande, bland annat genom storytelling med soundscapes men också praktiska övningar. Du behöver inte kunna någonting, komma med någonting eller leverera någonting. Detta är en eftermiddag dör vi tillsammans undersöker vår enorma potential och tillsammans beträder nya mark. En eftermiddag som är oundviklig, om inte annat totalt behövlig för en värld som blivit aningens galen.”
 
Pris: 225kr eller ett klipp på klippkorten.
Klassen ingår i medlemskapen, periodkorten och introkorten.
 
Välkommen med på en magisk resa!

Elisabet Kedziora

Elisabet Kedziora