fbpx

Föreläsning: Intro till Ayurveda – SÖNDAG 28/5

Föreläsning om grunderna i Ayurveda

Söndag 28/5 kl. 15-16

Genom att lära dig mer om Ayurveda kan du öka din förståelse för din egen kropp och själ för att därigenom förstå vad du behöver i vardagen för att skapa en hållbar livsstil. Du kommer lära dig förstå hur elementen i naturen översätts till energierna Vata, Pitta och Kapha. Vata, Pitta, Kapha finns i sin tur i oss, i allt vi äter, i alla miljöer – både yttre och inre. Vi kommer att ta vår egen puls för att kolla om vi kan se vilken som är dominant hos oss. Du kommer att få en genomgång av vilken kost, livsstil och dygnsrytm som bör anpassas till vilken energi.

Ayurveda är ett mångtusenårigt läkekonstsystem från Indien som bygger på beprövade erfarenheter under den avancerade Vedakulturen för c:a 10 000 år sedan. Ordet Ayurveda är sanskrit, där ”Ayur” betyder liv och ”Veda” betyder vetskap eller kunskap. Med hjälp av läran om Ayurveda får vi vägledning för hur vi kan leva varje dag i balans med oss själva. Ayurveda används fortfarande som folkhälsomedicin i Indien och enligt WHO, Världshälsoorganisationen, anses detta vara ett av de effektivaste sätten att arbeta med folkhälsa, då det alltid inbegriper patienten i sin egen läkeprocess, att patienten lär sig läka sig själv och därmed minskar beroendet av auktoriteter.

Vata, Pitta och Kapha kallas på sanskrit för Dosha. Alla har vi en eller två dominanta doshor. Genom en mer gedigen förståelse för de olika kvaliteter vi bär inom oss och hur vi ska äta för att behålla dem i balans så blir vi mer medvetna om vår naturliga hälsa.

Klassen ingår i medlemskapet.

Övriga använder klippkort, drop-in eller introkort.

Välkommen in i värmen!